نقشه منابع خورشیدی استرالیا و اقیانوسیه

- Dec 06, 2018-

نقشه ها و محصولات داده شده در این صفحه تحت مجوز مجوز کریتیو کامانز (CC BY-SA 4.0) مجاز می باشند. شما می توانید به دانلود، به اشتراک گذاری، سازگاری، استفاده از نقشه ها بپردازید، اما شما باید منبع را در محل مناسب به عنوان زیر ذکر کنید: نقشه منابع خورشیدی © 2018 Solargis. ما همچنین از شما درخواست می کنیم در صورت لزوم یک لینک به سایت https://solargis.com ارائه دهید.


Solar resource maps of Australia And Oceania 900