اداره ملی انرژی چین: ظرفیت فتوولتائیک تازه نصب شده 48.2GW در سال 2020

- Jan 21, 2021-

در 19 ژانویه ، اداره انرژی ملی داده های مربوط به مصرف برق جامعه چین برای سال 2020 را منتشر کرد.


در سال 2020 ، ظرفیت تازه نصب شده Nation&# 39 190.87 میلیون کیلووات ، از جمله 13.23GW نیروگاه آبی ، 71.67GW نیروی باد و 48.2GW انرژی خورشیدی بود.


در زیر ظرفیت PV تجمعی (GW) و ظرفیت PV تازه نصب شده (GW) از سال 2013 تا سال 2020 آورده شده است.


image


همچنین داده ها حاکی از هجوم قابل توجه نصب جدید خورشیدی در دسامبر 2020 است که فقط در آن ماه 23.3GW خورشیدی جدید نصب شده است.