GroenLeven برای توسعه 48MW PV پروژه شناور در هلند

- Apr 09, 2019-

از: pvt-ech


GroenLeven to develop 48MW floating PV project in Netherlands 2


توسعه گرین انرژی تجدید پذیر هلند برای ایجاد بزرگترین پروژه PV شناور در اروپا، یک نصب 48 مگاواتی است که در منطقه هلند متعلق به کرمر زاند و گرین است که به عنوان یک سایت استخراج شن استفاده می شود.


پس از اتمام نصب، برق تولید خواهد شد که برابر با مقدار برق برای حدود 13000 خانوار است. در حالی که این مکان دیگر به عنوان یک سایت استخراج شن استفاده نمی شود، حوضچه ها در این مرکز به سر می برند و سایر آبراه های داخلی، هنگامی که پانل های خورشیدی اضافه می شوند، به ایجاد یک نصب پایدار کمک می کنند.


کرمر زاند و گریند تجهیزات استخراج و خشک کردن شن و ماسه خود را در محل جایگزین کرده و آن را به سایر مناطق صنعتی انتقال می دهد تا اتاق جدیدی برای پروژه PV فراهم شود. انتظار می رود پروژه های شناور PV تا اواسط سال 2020 تکمیل شود.