روز کودک مبارک!

- Jun 01, 2019-

Happy children's day


در زندگی من، بسیاری از مردم به من دانش می دهند و قلب من را پر از عقل می کنند. بسیاری از مردم به من شاد می کنند و اجازه می دهند من در سلامت رشد کنم. در اینجا، من صمیمانه آرزو می کنم همه مردم را در اطراف من خوشحال هر روز، همه چیز خوب می رود!


روز جهانی کودک در نهایت اینجاست، این جشنواره برای کودکان است. من آرزو می کنم کودکان جهان سلامت خود را رشد داده و هر روز با خوشحالی می گذرانند! ای کاش شما و فرزندتان یک روز عالی!